Yenilenebilir Enerji

slider slider slider

Yenilenebilir Enerji

Yenilenebilir enerji, doğadaki kaynaklardan elde edilebilen ve doğa tarafından daimi olarak takviye edilebilen enerjiye denir. Bu kaynaklar güneş enerjisi,  rüzgar enerjisi, dalga enerjisi , jeotermal enerji, hidrolik enerji, biokütle enerji olarak sıralanabilir. 2015 yılı sonu itibarıyla, dünyada üretilen elektriğin yaklaşık % 23.7'si yenilenebilir enerji kaynakları kullanılarak üretilmiştir