AKADEMİK

slider

Ölçme değerlendirme
Öğrencileri; kişisel hedef belirleyebilme, zamanı planlayabilme ve yönetebilme, motivasyon, dikkat ve konsantrasyon, sınavlara hazırlanma gibi konularda desteklemeyi amaçlayan çalışmalardır.
Bunlar;
- Öğrenme Stilleri Envanteri,
- Motivasyon Toplantıları,
- Sınav Sonuçlarının Değerlendirilmesi,
- Etkili Ders Çalışma Seminerleri

 -BTS(başarı tarama sistemi) ile öğrencinin yıl  içerisindeki performansını takip çalışmaları.