REHBERLİK

slider

REHBERLİK ÇALIŞMALARI

Öncelikli Hedeflerimiz

1)Psiko-sosyal Gelişim

  • Özgüveni ve benlik algısını geliştirme
  • Sorumluluk duygusunu geliştirme
  • Kendini tanıma becerilerini geliştirme
  • Kendini ifade edebilme becerilerini geliştirme
  • Bireysel ve grupla psikolojik danışma

2)Akademik Gelişim

  • Eğitimsel ve akademik başarısını, kapasitesi ile doğru orantılı olarak en üst düzeyde geliştirme
  • Eğitimsel ve mesleki başarısını teknik becerilerini geliştirme ve alanındal kariyer imkanı sağlama

3)Kariyer Gelişimi

  • Yetenek, ilgi ve yönelimleri ile ilgili farkındalık düzeyini geliştirme
  • Kariyerine yön verecek nitelikli bilgi birikimini geliştirme
  • Geleceği ve kariyeri ile ilgili karar verme gücünü geliştirme

CÜNEYT EKMEN okullarında öğrencilere yönelik çalışmalar, önleyici ve gelişimsel rehberlik anlayışı ile yürütülür. 

Öğrenci Tanıma Çalışmaları

Öğrencilerin kişilik özellikleri, psiko-sosyal gelişimleri, yetenek ilgi alanları ve akademik gelişimleri dikkate alınarak gerçekleştirilen çalışmalardır. Liseye yeni kayıt olan öğrenciler, rehberlik birimi tarafından "oryantasyon" çalışmalarına alınarak okulu tanıma fırsatı bulurlar. Yıl içinde, çeşitli gözlem ve teknikler kullanılarak öğrencilerin kendileri ile ilgili farkındalık kazanmaları sağlanır. Öğrencilerin kendilerini tanımaları ve geliştirmeleri yönünde destekleyici çalışmalara yer verilir.

Akademik Başarı İzleme
Öğrencileri; kişisel hedef belirleyebilme, zamanı planlayabilme ve yönetebilme, motivasyon, dikkat ve konsantrasyon, sınavlara hazırlanma gibi konularda desteklemeyi amaçlayan çalışmalardır.
Bunlar;
- Öğrenme Stilleri Envanteri,
- Motivasyon Toplantıları,
- Sınav Sonuçlarının Değerlendirilmesi,
- Etkili Ders Çalışma Seminerleri vb. Çalışmalardır.

KARİYER GELİŞİMİ PLANLAMA ÇALIŞMALARI
Öğrencilerin, kişisel kariyer gelişimlerini planlama süreçlerinde kendilerini tanıma, güçlü yönlerini belirleme, meslekleri tanıma ve mesleki hedeflerini oluşturmaya yönelik çalışmalardır.
- Kendini Değerlendirme Envanteri 
- Gelişim Planlama Testi Uygulamaları ve 
- Meslek Tanıtım Günü Sosyal Alanda Lider Olan Kişilerle Söyleşi ve
- Üniversite ve Bölüm Tanıtım Çalışmaları vb.

Bireysel Veli Görüşmeleri
Öğrencilerin gelişimlerini izlemek ve değerlendirmek amacıyla bireysel veli görüşmeleri yapılır. Öğrenciyi izleme amaçlı görüşmelerin dışında, sorun yaşandığı durumlarda ve ihtiyaç duyulduğunda velilerle işbirliği sağlamak amacıyla da görüşmeler yapılır.

Veli Bilgilendirme Seminerleri
Öğrencilerin gelişim özellikleri dikkate alınarak velilerin ihtiyaç duydukları konularda verilen seminerlerdir. (Anne-Baba Tutumları, Temel Alışkanlıkları vb.)

CEMTAL Aile Rehberi
Velilerimizin farklı konularda bilgilerini zenginleştirmek, anne baba olmak ve çocuk yetiştirmek konusunda yeni yaklaşımlardan onları haberdar etmek amacıyla hazırlanır.