ÖĞRETMEN, PERSONEL VE ÖĞRENCİ KURALLARI UYGULAMA KİTAPÇIĞI

 • Anasayfa -
 • ÖĞRETMEN, PERSONEL VE ÖĞRENCİ KURALLARI UYGULAMA KİTAPÇIĞI
slider

HAKKIMIZDA

MİSYONUMUZ: Öğrencilerimizi, bireysel gelişim özelliklerinin önemsendiği ve kendilerini gerçekleştirme fırsatlarının yaratıldığı ortamlarda, mesleki ve teknik eğitimin uluslararası kalite standartlarına ulaşmayı hedefleyen bilgi, beceri ve değerlerle donatılmış bireyler olarak yetiştirmek.

* Yeni Türkiye’nin vizyonuna ulaşmasını sağlayacak,

*Çağın gereklerini, değer yargılarıyla yorumlayarak, içinde yaşadığı dünyaya ve kişisel gelişimine en üst düzeyde katkı sağlamak adına kendini yönetebilecek,

* Mensubu olduğu topluma örnek olup yön verebilecek,

Öğrencilerde kendi kültürel kimliklerini koruyarak farklı kültürlere saygılı olma bilincini aşılar ve dünya barışına katkı sağlar.  Öğrencilerde öğrenme isteğini ortaya çıkarmak için içsel motivasyon geliştirir.

Dünyanın geleceğine olumlu katkılar sağlamaları amacıyla bireylere, sosyal sorumluluk bilinci, özgüven, yüksek ahlaki değerler ve çevre duyarlılığı aşılayan programlar uygular.

Karşılaştığı sorunları çözme becerisi ve iradesi gösterebilecek misyon sahibi insanlar yetiştirmek.

Öğrenci kaydından mezuniyet aşamasına kadar her süreçte ayrım gözetilmeyen bir ortamda eşitlik politikası güder.

VİZYONUMUZ: Yetiştirdiği öğrencileriyle marka değerine ulaşmış; mesleki ve teknik eğitimi bakımından evrensel nitelikli lider ve saygın bir okul olabilmektir.

Geniş kitlelere, yüksek standartlarda nitelikli eğitime erişim imkânı sunarak,

*Bireylerin potansiyellerini en üst düzeyde ortaya çıkararak,

*Kendilerine, yaşadıkları topluma ve insanlığa maksimum fayda üretmelerini sağlayan vizyon  sahibi insanlar yetiştirmek.

GENEL BİLGİLER

NİTELİKLİ İNSAN YETİŞTİRME MİSYONU

Nitelikli İnsan Kimdir?

*CEMTAL olarak; insanı, yaratılış gayesine uygun şekilde, sorumluluklar bilinciyle yetiştirmek amacıyla yola çıktık. Okul iklimi ve okul kültürünün insana “Değer” katmadaki öneminin farkındalığı ile değerler eğitimini “değerler öğretimi” kıskacından kurtarmayı hedefliyoruz. CEMTAL’de değerleri; anlatarak değil, yaşayarak ve yaşatarak kazandırmayı önemsiyoruz.

*Çünkü biliyoruz ki insanlar tertemiz bir şekilde doğarlar. Çevre şartlarını, sosyal ortamlarını ideal şekilde oluşturur, rol model eğitimcilerle destekleyebilirsek; çocuklarımızı nitelikli insanlar olarak yetiştirebiliriz.

*Nitelikli insan; kendisiyle, yaratıcıyla, en yakınından başlayarak tüm insanlarla, canlı ve cansız bütün varlıklarla ilişkilerinde adil, hakkaniyete uygun, vazifelerinin şuurunda olan ve bunun gereğini samimiyetle yerine getirmeye çalışan insandır. Misyonumuzun temeli de nitelikli insan yetiştirmektir.

EĞİTİM FELSEFEMİZ

*Beklentilerin, arzuların, hırsların, projelerin, sınavların savurduğu öğrenciyi sistemin odağına alarak, tüm bu süreçlerin, öğrencimiz adına kontrol edildiği bir eğitim ortamı oluşturmak için yola çıktık.

*Doğru kumaşı ve materyalleri kullanarak, bedene en uygun kıyafeti dikmeyi başarmak eğitim felsefemizin temelidir.

ÖĞRETİM FELSEFEMİZ

*Doğru bir öğrenme sürecinin üç kaynaktan beslendiğine inanıyoruz. Bu kaynaklar;

 • Düşünebilmek (Felsefe)
 • Sistematikleştirmek (Matematik)
 • Doğru iletişim kurabilmek (Anadil Eğitimi)

*Öğrencilerimizin, bu bakış açısıyla; öğrenmeyi öğrenen, potansiyelini keşfeden insanlar olmalarınıhedefliyoruz.

ÖLÇME DEĞERLENDİRME

Öğrencileri; kişisel hedef belirleyebilme, zamanı planlayabilme ve yönetebilme, motivasyon, dikkat ve konsantrasyon, sınavlara hazırlanma gibi konularda desteklemeyi amaçlayan çalışmalardır.

Bunlar;

- Öğrenme Stilleri Envanteri,

- Motivasyon Toplantıları,

- Sınav Sonuçlarının Değerlendirilmesi,

- Etkili Ders Çalışma Seminerleri

- BTS(Başarı tarama sistemi) ile öğrencinin yıl içerisindeki performansını takip çalışmaları.

 

DEĞERLERİMİZ

 • Bilimsellik
 • Adil Olmak
 • Model Olmak
 • Sosyal Duyarlılık
 • Yenilikçilik ve Gelişimcilik
 • Çözüm Odaklılık
 • Üretkenlik
 • Ekip Olmak

İLKELERİMİZ

 • Planlı Çalışmak
 • Tutarlı Olmak
 • Genel Disiplin Politikasından Ödün Vermemek
 • Mesleki Yetkinlik ve Yeterliliği Sürekli Canlı Tutmak
 • Spor ve Sanatta Branşlaşmak
 • Milli ve Manevi Değerlere Bağlı Kalmak
 • Öğrenen Okul Olmak
 • Dürüst, Güvenilir ve Sorumluluk Sahibi Olmak
 • Gelişime, Değişime ve Eleştiriye Açık Olmak

REHBERLİK ÇALIŞMALARI

Öncelikli Hedeflerimiz

1) Psiko-sosyal Gelişim

 • Özgüveni ve benlik algısını geliştirme
 • Sorumluluk duygusunu geliştirme
 • Kendini tanıma becerilerini geliştirme
 • Kendini ifade edebilme becerilerini geliştirme

2) Akademik Gelişim

 • Eğitimsel ve akademik başarısını, kapasitesi ile doğru orantılı olarak en üst düzeyde geliştirme
 • Eğitimsel ve mesleki başarısını teknik becerilerini geliştirme ve alanında kariyer imkanı sağla- ma

3) Kariyer Gelişimi

 • Yetenek, ilgi ve yönelimleri ile ilgili farkındalık düzeyini geliştirme
 • Kariyerine yön verecek nitelikli bilgi birikimini geliştirme
 • Geleceği ve kariyeri ile ilgili karar verme gücünü geliştirme

 CÜNEYT EKMEN okullarında öğrencilere yönelik çalışmalar, önleyici ve gelişimsel rehberlik anlayışı ile yürütülür.

Öğrenci Tanıma Çalışmaları

Öğrencilerin kişilik özellikleri, psiko-sosyal gelişimleri, yetenek ilgi alanları ve akademik gelişimleri dikkate alınarak gerçekleştirilen çalışmalardır. Liseye yeni kayıt olan öğrenciler, rehberlik birimi tarafından "Oryantasyon" çalışmalarına alınarak okulu tanıma fırsatı bulurlar. Yıl içinde, çeşitli gözlem ve teknikler kullanılarak öğrencilerin kendileri ile ilgili farkındalık kazanmaları sağlanır. Öğrencilerin kendilerini tanımaları ve geliştirmeleri yönünde destekleyici çalışmalara yer verilir.

Akademik Başarı İzleme

Öğrencileri; kişisel hedef belirleyebilme, zamanı planlayabilme ve yönetebilme, motivasyon, dikkat ve konsantrasyon, sınavlara hazırlanma gibi konularda desteklemeyi amaçlayan çalışmalardır.

Bunlar;

- Öğrenme Stilleri Envanteri,

- Motivasyon Toplantıları,

- Sınav Sonuçlarının Değerlendirilmesi,

- Etkili Ders Çalışma Seminerleri vb. çalışmalardır.

KARİYER GELİŞİMİ PLANLAMA ÇALIŞMALARI

Öğrencilerin, kişisel kariyer gelişimlerini planlama süreçlerinde kendilerini tanıma, güçlü yönlerini belirleme, meslekleri tanıma ve mesleki hedeflerini oluşturmaya yönelik çalışmalardır.

- Kendini Değerlendirme Envanteri

- Gelişim Planlama Testi Uygulamaları

- Meslek Tanıtım Günü Sosyal Alanda Lider Olan Kişilerle Söyleşi

- Üniversite ve Bölüm Tanıtım Çalışmaları vb.

Bireysel Veli Görüşmeleri

Öğrencilerin gelişimlerini izlemek ve değerlendirmek amacıyla bireysel veli görüşmeleri yapılır. Öğrenciyi izleme amaçlı görüşmelerin dışında, sorun yaşandığı durumlarda ve ihtiyaç duyulduğunda velilerle işbirliği sağlamak amacıyla da görüşmeler yapılır.

Veli Bilgilendirme Seminerleri

Öğrencilerin gelişim özellikleri dikkate alınarak velilerin ihtiyaç duydukları konularda verilen seminerlerdir. (Anne-Baba Tutumları, Temel Alışkanlıkları vb.)

CEMTAL Aile Rehberi

Velilerimizin farklı konularda bilgilerini zenginleştirmek, anne baba olmak ve çocuk yetiştirmek konusunda yeni yaklaşımlardan onları haberdar etmek amacıyla hazırlanır.

ÖĞRETMEN HAK VESORUMLULUKLARI

ÖĞRETMENLERİMİZİN HAKLARI

CEMTAL’ de Öğretmenimiz;

*Her şeyden önce adil ve saygıdeğer davranışlara muhatap olma hakkına

* Projelerinin desteklenmesi hakkına

* Kendini geliştirme çabalarının desteklenmesi hakkına,

*MEB tarafından öğretmenlere sağlanan yasal haklara, sahiptir.

ÖĞRETMENLERİMİZİN SORUMLULUKLARI

CEMTAL’ de Öğretmenimiz, kendine ve mesleğine karşı;

* Yüksek ahlak ve güçlü bir görev duygusuna sahip olma,

*Kurumun misyonuna, değerlerine ve vizyonuna sarsılmaz bir inançla bağlı olma,

*“İyi İnsan Yetiştirme İdeali” uğrunda birlikte çalıştığı mesai arkadaşlarının kişilik haklarına saygı duyma,

*İnsanın onur ve izzetine yakışmayacak düşünce, tavır ve davranışlardan uzak durarak, bu konuda örnek olma,

*Bilim ve teknolojinin amaçtan ziyade araç olduğu bilinciyle hareket etmek ve alanında ihtiyaç duyacağı yenilikleri takip ederek okulun misyonu doğrultusunda eğitim sürecine aktarma,

*Branşıyla bağlantılı disiplinlerden istifade ederek kendini geliştirmek ve yetiştirme, sorumluluğu vardır.

CEMTAL’de Öğretmenimiz, öğrencilerine karşı;

*Öğrenciye en yakın rol–model olduğu gerçeğinden hareketle, öğrencisinden beklediği tüm davranışları fiili olarak yerine getirme,

*Öğrencilerin eğitim ve öğretim süreçlerinde bireysel ve grup çalışmalarını destekleme, ayrıca grup içinde uyumlu şekilde çalışma alışkanlığı kazanmaları için gerekli faaliyetleri planlamak ve organize etme,

*Öğrencilerin dersi en iyi şekilde öğrenebilmesi için bireysel farklılıkları da gözeterek her türlü öğretim yöntem ve teknikleri ile ders materyallerini kullanma,

*Öğrencilerini yetiştirmek; okuldaki eğitim ve öğretimi daha etkili kılmak, okul ve çevre arasında verimli ilişkiler kurmak için her fırsattan yararlanma,

*Her türlü eğitim ve öğretim çalışmalarında öğrencilerin etkinliklerini devamlı ve yakından izleyerek gerekli rehberliği yapma,

*Organize ettiği geziler ve sosyal etkinliklerde, medeniyetimizin izlerini taşıyan tarihi ve kültürel mekânların ruhunu öğrencilere hissettirebilecek niteliği esas alma, sorumluluğu vardır.

CEMTAL’ de Öğretmenimiz, çalıştığı kurumuna karşı;

*Öğretmen görev tanımında yer alan iş akışlarına ve öğretmen alım sözleşmesinde yer alan genel ve özel şartlara riayet etme,

*Birlikte çalıştığı ekibin bir parçası olarak görev, yetki ve sorumluluklara uygun hareket etme,

*Yönetici, öğretmen ve personel ile ilişkileri düzenleyen yönergelere uygun hareket etme,

*Mesleki çalışma disiplininin sınırlarını çizen (ders içi, izin, öğrenci davranış değerlendirme, mekân kullanımı, demirbaş, e-okul, kurumsal otomasyon, sınıf rehber öğretmenliği, nöbetçi öğretmenlik vb.) yönergelere uyma,

*Kurumsal mahremiyetle riayet etmek ve yetkili olmadığı konularda açıklamalarda bulunmama,

*Yöneticilerinin bilgisi ve onayı olmadan her türlü medya (tv, gazete, radyo, dergi vs.) organında yer almama,

*Aynı çatı altında birlikte çalıştığı görev arkadaşlarının moral ve motivasyonlarını bozacak, ekip ruhunu zedeleyecek tavır, söylem ve davranışlardan uzak durma,

*Bulunduğu ortamlarda ve sosyal medyada kurum misyonuna uygun olmayan paylaşımlarda bulunmama,

*Kurumsal aidiyetin bir gereği olarak, sorumluluklarını bölüm – alan – yönetici – öğrenci ayırt etmeksizin yerine getirme, sorumluluğu vardır.

ÖĞRETMENLERIMIZDEN BEKLENTILERIMIZ

*Alanıyla ilgili gelişmeleri yakından takip ederek bilgilerini sürekli güncel tutması,

*Sadece okulda değil, evde, apartmanda, sitede de öğretmen kimliği ile çevresindeki çocuklara, gençlere, yetişkinlere akademik ve sosyal alanlarda destek vermesi,

*Kitap okuma alışkanlığına sahip olması ve okuduğu kitapları derslerinde ve okul ortamında gündem ederek “kitap” atmosferine katkıda bulunması,

*Mesleği ve alanıyla ilgili konferans, seminer, sempozyum vb. etkinliklere katılma konusunda istekli olması,

ÖĞRETMENLERIMIZE TAVSIYELERIMIZ

*“İyi İnsan Yetiştirme İdeali” uğrunda birlikte çalıştığı mesai arkadaşlarının kişilik haklarına saygı duyma onların sevinç ve kederlerine ortak olma,

*Kent hayatının getirdiği zihinsel ve psikolojik stresten uzaklaşmak için sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerle meşgul olması,

*Branşı dışında en az bir ilgi alanı belirleyerek zihinsel dinginliğine zaman ayırması,

* En az bir yabancı dili pratik ve akademik düzeyde bilmesi veya öğrenme gayreti içinde olması,

*Yüksek lisans, doktora gibi akademik çalışmalara karşı istekli olması,

ZAMAN YÖNETİMİ ve İZİN YÖNERGESİ

*“Bir günü, bir gününe eşit olan zarardadır.” düsturuyla hareket eden kurumumuzda zamanı etkili şekilde kullanma, zaman planlaması, randevu sistemi ve izin süreçleri hassas şekilde düzenlenmiştir. Verimli bir çalışma ortamının sağlanması adına zaman yönetimi ile ilgili hususların çalışanlarımız tarafından ayrıntılı şekilde bilinmesi ve uygulanması gereklidir. Bu amaçla hazırlanan izin yönergesi aşağıda verilmiştir.

İZİN YÖNERGESİ

1.Amaç: CEMTAL de görev yapan tüm personelin izin alma ve kullanma kurallarını düzenlemektir.

2.Kapsam: Bu yönerge CEMTAL de çalışan; idareci, öğretmen, memur, tam ve yarı zamanlı çalışan tüm personeli kapsar.

3.Uygulama:

Yıllık İzin: Yıllık izin hakkı, resmi işe başlama tarihinden itibaren bir yıl geçtikten sonra kazanılır.(4857sayılı İşKanunu53.madde) İş Kanunu’na göre cumartesi günü iş günü sayıldığından belirtilen sürelerin hesabına Cumartesi günü de dâhildir.

Kurum tüm yıllık izin planlamalarını erkene alma ve/veya erteleme hakkını saklı tutar.

Doğum İzni: Doğum yapacak olan çalışana doğum öncesi 8 hafta ve doğum sonrası 8 hafta olmak üzere yasal mevzuat hükümlerine göre izin verilir. İzin; Sosyal İzin Formu doldurularak talep edilir. Bu form doğumdan en geç 6 ay öncesine kadar doldurularak İnsan Kaynakları Birimine teslim edilmelidir. Bu süreler içerisinde bilgi vermeyen personelin iş akdifesih edilir. Doğum izni süresince SGK tarafından verilen raporlar zamanında ve eksiksiz olarak İnsan Kaynakları Müdürlüğüne iletilir.

Evlilik İzni: Evlenecek olan çalışana anayasal mevzuata uygun olarak 3 işgünü izin verilir. Bu izini kullanan personel izin planlamasını müdür yardımcısı ve okul müdürü ile beraber yapar. Personel İzin formlarını (Sosyal İzin Formu) izinden 1 ay önce doldurarak okul Müdürlüğüne ulaştırır. İzin dönüşünde Evlilik Cüzdanının ilk üç sayfa fotokopisini okul Müdürlüğüne iletilmesi zorunludur.

Ölüm İzni: Birinci dereceden yakın akrabalarından (kendisinin ya da eşinin ebeveyni veya kardeşi) biri vefat eden çalışana yasal mevzuata uygun olarak 3 iş günü izin verilir. Bu izini kullanan personel izin bitiş tarihini takiben 5 iş günü içerisinde okul idaresine gerekli belgeleri iletmekle yükümlüdür. (Diğer akraba vefatlarında bu süre 1 gündür).

Sağlık İzni: Sağlık problemleri sebebiyle mesaisine gelemeyen öğretmenlerimiz sağlık problemlerini, sağlık kuruluşundan alacakları “iş göremez raporu” ile belgelemek zorundadır.

Sağlık problemi yaşayan öğretmenimiz durumu ilgili müdür yardımcısına bildirmeli, iş göremez raporunu ise aynı gün saat 17.00’e kadar okul müdürlüğüne elden veya ozelcemtal@gmail.com adresine mail yoluyla ulaştırmalıdır.

Görevlendirme Formu: Mesai saatleri içerisinde kurum tarafından görevlendirme nedeniyle yapılacak okul dışı çalışmalar, “Görevlendirme Formu” doldurulmak suretiyle yapılır. Görevlendirme Formu, ilgili görevi veren nezdinde doldurulur, personel ancak Okul Müdürü onayı sonrasında okul kampüslerinden çıkış yapabilir. Görev formları her ayın bitişini takip eden hafta Okul Müdürlüğüne ulaştırılır.

Mazeret İzni: Mazeret izni kullanmak isteyen personel talebini geçerli mazereti ile birlikte ilgili müdür yardımcısına minimum 2 iş günü öncesinde iletir. 2 saati geçen her izin “mazeret izni” sayılır ve izin talebi için “Mazeret İzin Talebi Formu” doldurulur. (Ek) Form personel tarafından bağlı bulunduğu ilgili müdür yardımcısı, okul müdürü ve kurucu temsilcisine imzalattırılır.

*Öğretmenimizin yılda 3 iş günü mazeret izni vardır. Cumartesi çalışmaları için izin talepleri mazeret izinlerine dâhildir. Mazeret izni kullanmak isteyen öğretmen talebini geçerli mazereti ile birlikte minimum 2 iş günü öncesinden ilgili müdür yardımcısına iletir.

* 2 ders saatini geçen her izin mazeret izni olarak kabul edilir ve mazeret izin talebi formu doldurulur. Form okul müdürü tarafından onaylandıktan sonra yürürlüğe girer ve İK tarafından kayıt altına alınır. Mazeret izinleri resmi tatiller ile birleştirilemez.

*Öğretmenimiz, derslerini aksatmamak şartı ile (boş derslerinde) 2 ders saatine kadar ilgili müdür yardımcısından izin alabilir. Alınan izin ayda 5 ders saatini geçemez. İlgili müdür yardımcısı izin durumları ile ilgili formları insan kaynaklarına aylık olarak iletir. İK tarafından kayıt altına alınır.

*İnsan Kaynakları yasal mevzuata uygun olarak mazeretizin süresine tekabül eden ücret ödemelerini personel maaşından düşürerek belgeler. Ücret ödenmeyecek mazeret izinleri, doğum, ölüm, viziteli ve sağlık belgeli hastalık, evliliktir. Bunların dışındaki mazeret izinlerin ücret kesintisi yapılır.

*Her ayın bitişini takip eden hafta izin formları İnsan Kaynakları Müdürlüğüne gönderilir.

Mazeret İzin Formu: Yukarda tanımlanmış izinler dışındaki tüm talepler için mazeret izni kullanılır.

Mazeret İzin Formu ilgili öğretmen tarafından doldurulur, insan kaynakları birimine teslim edilir. Okul Müdürü ve kurucu temsilcisi onayı sonrasında okul kampüslerinden çıkış yapılabilir. Mazeret İzin Formları İnsan Kaynakları tarafından dosyalanır.

ÖĞRETMENMAZERETİZİNTALEPFORMU

Adı Soyadı

Çalıştığı Birim-Branşı

Ücretli İzin

Ücretsiz İzin

Tarih

Saat

İzin Başlangıç Tarihi ve Saati

……../...…./……….

İzin Bitiş Tarihi ve Saati

……../...…./……….

İşe Başlama Tarihi ve Saati

……../...…./……….

Toplam İş günü

İzin Gerekçesi

  İzin İsteyen Adı-Soyadı-İmzası

İlgili kişiye, talebi üzerine yukarıda belirtilen tarih ve saatler arasında mazeret izni verilmiştir.

Okul Müdür Yrd. Adı-Soyadı-İmzası

Okul Müdürü Adı-Soyadı- İmzası

Kurucu Temsilcisi Adı-Soyadı-İmzası

         

ÖĞRETMEN KIYAFET YÖNERGESİ

1.Amaç: Cemtal de görevli öğretmen ve personelin okul içinde ve ders esnasında kılık-kıyafetleriyle ilgili şartları ve usulleri belirlemektir.

2.Kapsam: Bu yönerge Cemtal de görev yapan öğretmen ve personelin MEB Kılık Kıyafet Yönetmeliği hükümlerine göre giyebilecekleri ve giyemeyecekleri kıyafet, kişisel bakım vb. konuları kapsamaktadır.

3.Uygulama: Cemtal de görevli yönetici, öğretmen ve idari personelin giyimlerinde, kurumun samimi ve dinamik imajını yansıtabilmek amacıyla sade ve şık bir şekilde, bakımlı olarak çalışmalara katılması esastır.

*Tüm öğretmenlerimiz eğitim-öğretim saatleri içinde kampüs alanında Cemtal e özel hazırlanmış önlüğünü giyer, yaka kartlarını takar.

*Kıyafetteki temel prensibimiz Öğretmenlik mesleğinin itibarına yakışan bir giyim anlayışına sahip olunmasıdır. Bu çerçevede transparan, dekolte, vücut hatlarını belli edecek kadar dar ve kısa kıyafet giyilmemesi esastır.

Buna göre mesai saatleri içinde;

BAYANLAR;

*Elbise, pantolon, etek, temiz, düzgün, ütülü ve sade, ayakkabılarve/veya çizmeler sade, normal topuklu ve boyalı, saçlar düzgün taranmış veya toplanmış, tırnaklar normal kesilmiş olup uzun olmaz.

*Kolsuz ve açık yakalı gömlek, bluz veya elbise ile streç, tayt, kot ve benzeri kumaşlar ile dar pantolonlar giyilmez. Etek boyu dizden yukarı ve yırtmaçlı olamaz. Terlik tipi ve sandalet ayakkabı giyilmez.

BAYLAR;

*Elbiseler temiz, düzgün, ütülü ve sade; ayakkabılar kapalı, temiz ve boyalı giyilir.

* Terlik tipi ve sandalet ayakkabı giyilmez.

*Kulak ortasından aşağıda favori bırakılmaz. Saçlar, kulağı kapatmayacak biçimde ve normal duruşta enseden gömlek yakasını aşmayacak şekilde uzatılabilir, temiz bakımlı ve taranmış olur.

* Pantolon kumaş veya keten olur, kot pantolon kullanılmaz.

*Bıyık tabii olarak bırakılır, uzunluğu üst dudak boyunu geçemez, üstten alınmaz, yanlar üst dudak hizasında olur, alt uçları dudak hizasından kesilir. Gömlek ütülü olur, gömleğin üzerine uyumlu süveter giyilebilir, balıkçı yaka kazak giyilmez.

CEZAİ HÜKÜMLER

*Bu yönetmeliğe aykırı hareket edenlere Disiplin ve Ceza Yönetmenliğinin Disiplin Cezalarına ilişkin hükümleri uygulanır.

NÖBET YÖNERGESİ

 1. Amaç: Cemtal de görev yapan öğretmenlerin okul içindeki nöbet görevlerinde dikkat etmeleri gereken kuralları ve sorumluluklarını düzenlemektir.
 2. Kapsam: Bu yönerge Cemtal de görevyapan, öğretmen, ustaöğretici, stajyer, ücretli(sözleşmeli) ve kadrolu öğretmenleri kapsamaktadır.

3.Uygulama: Nöbetler saat 08.00’da başlar 17.00’da sona erer. Servis kullanan öğretmenler nöbet gününde yukarıda belirtilen saatte nöbet yerinde olacak şekilde ulaşımını planlayacaktır.

*Nöbetçi öğretmen, nöbete başlamadan önce nöbet defterinin ilgili bölümünü yazarak imzalayarak tam saatinde nöbet alanında bulunur. Nöbetçi öğretmen nöbeti tuttuktan sonra, akşam gerekli bölümleri doldurur ve imzalayarak varsa olumsuz durumları ilgili yöneticisine bildirir.

*Nöbetçi öğretmen, günlük vakit çizelgesini uygular ve görev yerinin düzeninden sorumludur.

*Nöbeti süresince öğrencilerin genel durum ve davranışlarıyla ilgilenir ve gerektiğinde ikaz ederek onları yönlendirir.

*Bahçede görevli olan nöbetçi öğretmenler, sabah ilk ders öncesi ve birinci teneffüste öğrencilerin top oynamasına izin vermez.

*Nöbetçi öğretmen, ders bitiş zili ile nöbet yerine gelir; öğrenciler için teneffüsün sona erdiğini bildiren zil çalınca öğrencileri sınıfa yönlendirir. Dersi varsa 2. Zilin çalmasından hemen önce nöbet yerini md. yrd. Sına bırakarak derse girer. Dersi yoksa ikinci zil çalıncaya kadar nöbet yerinde kalır.

*Beklenmedik olaylar karşısında gerekli önlemleri alır ve durumu ilgililere bildirir.

*Kantinde nöbet tutan öğretmenler, yiyecek ve içeceklerin sınıflara çıkarılmamasını sağlar. Koridorlarda görevli nöbetçi öğretmenler, sınıflarda yiyecek-içecek tüketilmesine izin vermez.

*Pazartesi ve Cuma günleri yapılan bayrak törenlerinde ve resmi tören günlerinde öğrencilerin zamanında tören alanında bulunmasını sağlar.

*Bahçede görevli olan nöbetçi öğretmenler, sabah ve okul çıkısı öğrencilerin servise inip-binmelerini kontrol eder, müdür yardımcısına yardımcı olur.

*Öğretmenler çantaları ile nöbet tutmazlar, nöbet yerlerinde cep telefonu ile konuşmazlar, çay vb içmezler.

*Nöbet sırasında bir başka öğretmenle (zorunlu hâller dışında) konuşmazlar, oturmazlar ve öğrencilerle ders çalışmazlar.

*Nöbet çizelgesi hazırlanırken öğle yemeği planlaması yapılmıştır. Nöbetçi öğretmenler öğle teneffüsünde görev yerinde olmalıdır.

*Teneffüslerde koridor ve sınıflarda oyun oynanmasına izin verilmez. Sınıfta oyun için bir malzeme kullanılıyorsa bu malzeme alınarak ilgili müdür yardımcısına verilir.

*Öğrencilerin ödevlerini okulda yapmalarına izin verilmez. Ödevini ister kendisi yapıyor olsun, isterse başkasının defterinden yapıyor olsun ödevler alınır ve müdür yardımcısına teslim edilir.

*Nöbetçi öğretmenler “nokta nöbeti” tutmazlar. Sorumlu oldukları bölgeyi aktif şekilde denetleyerek öğrenci ile iç içe olmaya özen gösterirler.

*Katlarda nöbet tutan nöbetçi öğretmenler, sınıf kapılarının açık olmasına dikkat eder, sınıfları kontrol eder ve koridorlarda öğrencilerin koşmasına izin vermez.

*Nöbete gelmeyen öğretmenin yerine ilgili müdür yardımcısı tarafından başka bir öğretmen görevlendirilir.

*Nöbet sonunda nöbetin bittiği nöbetçi müdür yardımcısına haber verilir, müdür yardımcısı gün içinde yaşanmış olaylar konusunda bilgilendirilir ve nöbet defteri yazılmak üzere nöbet yeri terkedilir.

*Nöbetler ilgili müdür yardımcısı tarafından öğretmenlerin günlük ders programları ve nöbet tuttukları alanlar göz önünde bulundurularak ikinci dönem revize edilir.

İLETİŞİM

* Okul geniş bir ailedir. Ailenin mutluluğu tüm bireylerin birbirleriyle saygıya–sevgiye dayalı seviyeli diyaloğuna bağlıdır. Bu aile; yönetim ekibi, öğretmenler, diğer personel ve öğrencilerden meydana gelir.

*Aradaki bağların istenilen nitelikte olması okuldaki huzuru sağlar. Bu huzur ortamı başta yönetime, sonra öğretmene ve öğrencilere yansır. Huzursuzluk yaşanan bir kurumda başarıdan söz etmek mümkün değildir. Bunun için, iletişimde denge ve saygıya dayalı, arada belirli bir mesafe koyarak iletişim kurmak mecburiyeti vardır. Mesafe ortadan kalktığı zaman hemen olumsuzluklar başlar.

*İletişimin sağlıklı olması amacıyla, öğretmenlerimizin aşağıdaki hususlara dikkat etmesi gereklidir.

ÖĞRETMEN –İDARE

*İletişimde karşılıklı saygı ve sevgi temelinde hareket ediniz

*Yönetimde hiyerarşiyi takip ediniz. (Yönetim hiyerarşisi müdür yardımcıları, okul müdürü kurucu temsilcisi şeklindedir.)

*İdareye bir problem ile gelmeden önce; gerekli müdahale basamaklarını en iyi şekilde yaptığınızdan emin olunuz.

*İdareye problemi getirdiğinizde mutlaka çözüm odaklı olarak, alternatif fikirlerinizi sununuz.

*Yaptığınız işlemleri, idari başvuruları sözel olarak değil, mutlaka yazılı olarak yapınız.

*İdareye bir durum bildirildikten sonra sorumluluk idari kısımdadır. Ayrıca bir iş takibi yapmayınız. Gerektiğinde bildirimde bulunduğunuz kanal üzerinden takip ediniz.

*Birinci derece amirinizle ile işbirliğine ve paylaşıma özen gösteriniz. Ben değil “Biz” mantığı ile hareket ediniz.

ÖĞRETMEN –ÖĞRETMEN

*İletişimde karşılıklı saygı ve sevgi temelinde hareket ediniz

*Yakın görev arkadaşlarınızla (aynı dersi okuttuğunuz zümre grubu veya aynı meslekte birlikte görev yaptığınız) işbirliğine özen gösteriniz.

*Birimlerdeki görevlerinizi eksiksiz yerine getirin. Sizin yapmanız gereken bir işi başkasının yapmasına gerek duyurmayın.

*Görev arkadaşlarınızın acı ya da mutlu günlerinin farkında olduğunuzu hissettirmeye özen gösterin.

* Mesleki bilgi ve birikimlerinizi paylaşın. Özverili olun.

* Görev arkadaşlarınızın “SIR”larına sadık olun.

*Eleştirilerinizi karşılıklı yapın. Anlaşmazlıklarınızı ortak noktalarda uzlaşarak gidermeye çalışın.

* Görev arkadaşlarınıza karşı nazik ve sabırlı olun.

*Kesinlikle dedikodu yapmayın, arabulucu olun; tahrik edici, kışkırtıcı rol oynamaktan kaçının.

*Maddi alışverişlerinizde dikkatli olun. Borç almanın ya da kefil olmanın uzun vadede olabilecek olumsuz sonuçlarının ilişkilerinizi bozabileceğini gözden uzak tutmayınız.

*Yakın arkadaşlarınız ve onların yakınları ile olan aile görüşmelerinizde dikkatli olun. Onların anlaşmazlıklarının sizlere yansımasına izin vermeyin.

*Tavizkar olmayın. Ancak görev arkadaşlarınızın önem verdiği değerlere de saygılı olun.

* İdeolojik, siyasi ve diğer gruplaşmalara katılmayın.

*Doğru sözlü, dürüst, güvenilir olmak gibi değerlere önem verin.

*Okumadan, incelemeden, görmeden görev arkadaşınızın HATIRI İÇİN hiçbir şeye imza atmayın.

*Tahriklere ve kışkırtmalara kapılmayın. “Gördüklerinizin yarısı doğrudur, duyduklarınızın hiç biri” ilkesine uyun.

*Kızgın ve kırgın olduğunuz zaman sizi teskin eden, istemezseniz ve kabul etmezseniz de doğruyu ve hatalarınızı söyleyen görev arkadaşlarınızın sizin de dostunuz olduğunu unutmayın.

*Sizden tecrübeli olan görev arkadaşlarınıza saygılı olun, tecrübelerinden ve önerilerinden istifade edin.

*Hizmette görev alan arkadaşlarınızın eksikliklerini üst makamlara iletmek yerine tamamlamaya çalışın. Ancak bunu alışkanlık haline getirmesine de fırsat tanımayın.

* Üstleriniz ve diğer görev arkadaşlarınızca size yönelen eleştirilere bir diğer arkadaşınızı EMSAL vermeyin. Onunda yanlış yapması size haklılık kazandırmaz. Kötü, emsal olmaz.

*Okul ve kurumdaki görev arkadaşlarınızın kusurlarını kurum dışı şahıslara konu etmeyin

ÖĞRETMEN-ÖĞRENCİ

*Öğrenciye “değer verdiğinizi”, “saygı” duyduğunuzu ona hissettiriniz.

*Mutlaka ismi ile hitap ediniz. İletişim ve öğrenmelerde “öğrencinin merkezde” olduğunu hissettiriniz.

*Tavır, davranış ve konuşmalarınızla örnek olunuz.

*Öğrenciniz ile konuşurken onunla mutlaka göz teması kurunuz.

*Okulun genel disiplin uygulamalarına uygun şekilde davranış sergileyiniz, bu konuda öğrencimizi tereddütsüz ikaz ediniz.

*Öğrencimizi zorunlu olmadıkça, ceza amaçlı sınıftan çıkarmayınız.

*Öğrencilerin özel durumlarını topluluk içinde konuşmayınız.

*Yanlış bir davranışı gördüğünüzde, tüm benliği kaplayıcı söz ve tavırlardan kaçınınız. Sadece davranış üzerine odaklanıp, yanlış ve niçin yanlış olduğunu açıklayınız.

*Öğrencinin uymasını istediğiniz kural, tavır ve davranışı kendinizde benimseyip uygulayınız. Unutmayınız ki “En iyi nasihat iyi örnek olmaktır”.

*Öğrenci üzerinde bilgiye dayalı bir otorite ve saygı temelinde bir iletişim kurunuz.

*Fiziksel veya psikolojik her türlü şiddet veya yaklaşım ifade edecek tavır ve davranışlardan kaçınınız.

*Öğrencilerin görüşlerini uygun bir dille anlatmalarını, kendini ifade etmelerini sağlayınız.

*Öğrencilerin eğitim ve öğretim sorumluluğunun size ait olduğunu unutmayınız. Yapacağınız tüm faaliyet ve iletişimlerde “eğitimci” kimliğinizi ön planda tutunuz.

ÖĞRETMEN-REHBERLİK

*İletişimde karşılıklı saygı ve sevgi temelinde hareket ediniz.

*Eğitim öğretime katkı sağlayacak nitelikte olan bilgi paylaşımını esas alınız.

*Haftalık ofis görüşmelerinin düzenli olarak yapılması ve verimli geçmesine dikkat ediniz.

*Bireyi tanıma teknikleri uygulama ve değerlendirme çalışmalarında sınıf ve branş öğretmeninin, yorumlama ve yönlendirme kısmında ise rehber öğretmenin aktif olması gerektiğini unutmayınız.

*Rehberlik servisinin elde etmiş olduğu bazı özel verilerin olabileceği gerçeğinden hareketle paylaşım konusunda ısrarcı olmayınız.

*Rehberlik problemli öğrencilere özel bir merkez değildir. Bu kapsamda rehberlik çalışmalarına yanlış bir algı ile değil, bütünsel bir gözle bakınız.

*Olası bir problemde rehberlik servisi öncesi tarafınızdan yapılması gereken müdahale basamaklarının yapıldığından emin olunuz.

*Yapılan çalışmalarda işbirlikçi ve destekleyici bir yaklaşım sergileyiniz.

ÖĞRETMEN-VELİ

*İletişimde karşılıklı saygı ve sevgi temelinde hareket ediniz

*Her öğrencinin ailesi için büyük bir önem ifade ettiğini unutmayın.

*Öğrenci velisi ile görüşürken “ÇOCUĞUN” değil “ÇOCUĞUMUZ” diye söze başlayın. Cümle içinde “ÖĞRENCİNİZ” değil “ÖĞRENCİMİZ” diye devam edin.

*Öğrencinin ailesi hakkında gerekli bilgi sahibi olacak çalışmalar ve rehberlik servisi ile işbirliği yapın.

*Öğrencinin hatalarından sert bir dille bahsederek velileri ÜZMEYİN.

*Öğrencilerinizin velilerine öğrencinin olumlu taraflarından da bahsederek moral bulmasını sağlayın. Size mahcup olan veli intikamını öğrenciden almaya kalkabilir.

*Velilerle okul dışı faaliyetlerinizde ölçülü ve mesafeli olun; başarısız öğrenci velileri ile ilişkilerinizde daha dikkatli olun. Fazla yakınlık, “TAVİZ” ya da “TORPİL” isteklerine kapı açabilir.

*Öğrencinin velisi ile maddi ilişkilere girmeyin. Borç alıp vermeyin. Velilerden gelebilecek özel ders teklifleri ve pahalı hediyeleri kabul etmeyin

*Baskı gruplarından olabilecek veliler ile (üst yönetici, siyasi parti veya dernek üyesi vb.) ilişkilerinizde daha dikkatli olun.

*Veliye “başarmaya çalışmada ancak yardımcı olacağınızı” ima edin. Başarısızda olsa “GEÇER NOT” vereceğiniz izlenimi bırakmayın.

*Disiplinsizliklerden şikâyetinizde aceleci olmayın; kararınızı sağlıklı verin. Daha sonra veli baskısı nedeniyle geri almayın; ancak özürleri kabul etmesini ve affetmesini bilin. KİNDAR olmayın.

ÖĞRETMEN-PERSONEL

*Okul personeli ile dengeli ve saygıya dayalı bir iletişim kurunuz.

*Yaptıkları işlerin kıymetli ve saygı değer olduğunu onlara hissettiriniz.

*Kırıcı ve üzücü cümleler kurmaktan özenle uzak durunuz.

*Personel ile çatışmaya girmeyiniz. Olası kriz durumlarında ilgili müdür yardımcısına durumu iletiniz.

*Cemtal’in tüm çalışanları ve hizmet kalitesi ile güçlü olduğunu unutmayınız.

* Personel ile ticari ilişkilere girmemeye özen gösterin.

ETKİLİ ÖĞRETMEN ÖZELLİKLERİ

*Öğretmenin okuldaki rolleri eğitimdeki değişmelere vegelişmelere paralel olarak geleneksel alandan modern alana doğru gelişmektedir. Öğretmenin okuldaki geleneksel rollerine baktığımızda en önemli rolün “bilgi yayma” olduğunu görmekteyiz. Okuldaki diğer rolleri disipline etme, yargıçlık ve sırdaşlıktır.

* Bu geleneksel diye nitelenebilecek roller eğitimdeki değişikliklerle, beraber değişmek durumundadır. Öğretmenler, bilgi taşıyıcı ve aktarıcı değil, bilgi kaynaklarına giden yolları gösterici, kolaylaştırıcı birer eğitim, lideri olmalıdırlar. Öğretmenin bilgi yaymaktan çok “öğrenmeyi öğretmek” rolünü oynaması, bunun içinde öğrenmeyi öğretmede yeterli olması gerekmektedir.

*Öğretmen, eğitim ortamında nasıl davranmalı ve neler yapmalı ki öğrenci istenilen, davranışları göstersin sorusuna yanıt olarak etkili öğretmen özellikleri ve davranışları şöyle sıralanabilir.

*Öğretmen, dönüt düzeltme, ipucu ve pekiştirici ilkelere uygun olarak kullanılmalıdır.

* Sınıf, iyi organize etmeli, öğrenci katılımını sağlamalıdır.

* Öğrencilerle sürekli göz iletişimi kurmalıdır.

*Başarının bir sonuç olduğu gerçeğinden hareketle sonuçtan ziyade süreci vurgulamalı ve tüm öğrencilerin başarmak için çaba sarf etmesini beklemelidir.

*Her dersin ve ünitenin sonunda değerlendirme yapmalıdır.

*Öğretmen gereksiz el, kol, jest, mimik ve vücut hareketleri yapmamalıdır.

* Öğretmen soruları tüm sınıfa sormalıdır.

* Öğretmen ana dilini çok iyi bilmeli ve kullanmalıdır.

*Öğretmen ses tonunu iyi kullanmalıdır.

*Açık ve anlaşılır yönergeler sunmalıdır.

* Öğretmen derse hazırlanarak girmelidir.

*Öğretmen sınıfta belli bir yere çakılıp kalmamalı, aynı yerde gidip gelmemeli, kendini öğrencilere göre ayarlamalıdır.

*Öğretmen her türlü ödevi ve sınav kâğıtlarını değerlendirdikten sonra, öğrencilere dağıtmalı, onların itirazlarını hiç kızmadan dinlemeli, hata yapmışa kabul etmeli, özür dilemelidir.

*Öğretmen sınav, ödev gün ve saatlerini olabildiğince öğrencilerle birlikte belirlemelidir.

* Sınıftaki bütün bireyler ve gruplarla etkileşim kurmalıdır.

* Öğretmen sınıfta demokratik bir ortam yaratmalıdır.

* Derslerini amaçlı ve düzenli biçimde sürdürmelidir.

* Öğrencilere uygun geri bildirimde bulunmalıdır.

*Olumlu davranışları pekiştirmeli, olumsuzları kontrol etmelidir.

*Öğretmen işe koşulan öğretme strateji, yöntem ve tekniklerini kullanırken ilkelere uymalı, sınıfını ona göre düzenlemelidir.

*Öğretmen, öğrenme-öğretme araç ve gereçlerini etkili biçimde kullanmalıdır.

*Öğretmen, konuları basitten karmaşığa, kolaydan zora, somuttan soyuta, birbirinin ön koşulu oluş özelliklerine, yakın çevreye zamandan uzağa doğru işlemelidir.

*Öğretmen öğrencilerine onları sevdiğini yeri gelince belirtmelidir.

* Öğretmen derse zamanında girip çıkmalıdır.

*Öğretmen öğrencilerin tanımalı, onlara adlarıyla seslenmelidir. Sınıfta ise, “sevgili çocuklar, sevgili gençler, arkadaşlar” gibi duygusal yönü olan sözcüklerle seslenmelidir. Periyotlarla bilgilendirmelidir.

*Öğrencilerden her dönem ya da yılsonunda kendisini eleştirmelerini istenmelidir.

*Öğrencilerden gelen dönütlere duyarlı olmalı, bunlardan yararlanmalıdır.

* Öğretmen sınıfta bir orkestra şefi gibi davranmalıdır.

*Öğretmen sınıfta yanlış yapmak korkusundan uzak, rahat bir öğrenme ve iletişim ortamı yaratmalıdır.

*Uygun sorular ve çarpıcı örneklerle sezgisel düşünmeyi geliştirici sınıf tartışmaları yaptırmalıdır.

*Öğretmen ne öğretileceğinden çok nasıl öğretileceğine önem vermelidir.

*Yukarıda sıralanan davranış örneklerinin öğretmenin sınıftaki etkililiğini artıracağı söylenebilir. Öğretmenlerin görevi, öğrencilere olayları kavramları ve bilgileri aktarmak değil, öğrencilerin bilişsel, duyuşsal ve psiko motor etkinliklerini yönelterek, onlara öğrenmeyi öğretmektir Sınıflar, öğrencilerin öğrenme isteğinin gelişmesine olanak sağlayıcı biçimde düzenlenmeli, öğretmende davranışlarını, öğrencilerin öğrenme isteğini destekleyici, geliştirici biçimde değiştirmelidir.

*Bilinmelidir ki; sınıf içindeki öğretmen davranışları, öğrencileri engellemedikçe, onlar öğreneceklerdir.

*Unutulmaması gerekir ki; öğrenciler okula “gönderilirler”. Fakat okula “gitmelerini ” sağlayan en önemli etken ÖĞRETMEN‘leridir.

DAVRANIŞ DEĞERLENDİRMELERİ

ÖĞRENCİ DAVRANIŞLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Öğrencilerden;

*Okula ve derslere düzenli devam etmeleri ve başarılı olmaları,

*Bütün okul arkadaşlarının kendisi gibi Türkiye Cumhuriyeti’nin bir bireyi olduklarını unutmamaları, onur ve haklarına saygı göstermeleri,

* Öğretmenlerine, okul yöneticilerine, görevlilere, arkadaşlarına ve çevresindeki kişilere karşı saygı ve hoşgörülü davranmaları,

*Doğru sözlü, dürüst olmaları, gerçeğe aykırı beyanda bulunmamaları,

*İyi ve nazik tavırlı olmaları, kaba söz ve davranışlardan kaçınmaları,

*Okulda yapılacak sosyal ve kültürel etkinliklere katılmaları,

*Kitapları sevmeleri, korumaları, okuma alışkanlığı kazanmaları,

*Çevrenin doğal ve tarihi güzelliklerini, sanat eserlerini korumaları ve onları geliştirmek için katkıda bulunmaları,

*İyi işler başarmak için çok çalışmaya ve zamana muhtaç olduklarını unutmamaları, geçen zamanın geri gelmeyeceğinin bilincinde olmaları,

*Millet malını, okulunu ve eşyasını kendi öz malı gibi korumaları,

*Gelişimine ve sağlına zarar vererek bağımlılık yapacak maddeleri kullanmamaları ve bu maddelerin kullanıldığı ortamlardan uzak durmaları,

*Ülkenin birliğini ve bütünlüğünü bozan bölücü, yıkıcı, siyasi amaçlı etkinliklere katılmamaları, siyasi amaçlı sembol kullanmamaları, bunlarla ilgili amblem, afiş, rozet ve benzerlerini taşımamaları, bulundurmamaları ve dağıtmamaları, siyasi amaçlı davranışlarla okulun ve toplumun huzurunu bozmamaları,

*Fiziksel, zihinsel ve duygusal güçlerini millet, yurt ve insanlık için yararlı bir şekilde kullanmaları,

*Yasalara, yönetmeliklere ve toplumun etik kurallarına, milli, manevi ve kültürel değerlere uymaları, beklenir

DİSİPLİN ANLAYIŞIMIZ VE MÜDAHALE BASAMAKLARI

Cemtal disiplin anlayışı; cezai sistem üzerine değil, önleyici rehberlik çalışmaları ve sevgi temelli bir yaklaşım üzerine kurgulanmıştır. Çocuk, belli davranışlarına hâkim olmayı, ceza ile değil sevgi, ilgi ve hoşgörü ile disiplinli bir şekilde öğrenir. Cemtal de disiplin; sorumluluk kazandırma, ilgi ise takdir etme, destek verme, rehber olma anlamındadır.

Cemtal de öğrencilerimiz ilgi ve ihtiyaçları gözetilerek, yerinde ve zamanında yapılan doğru yönlendirilmelerle yaşama hazırlanır. Disiplin anlayışımızı nasıl amacı, küçük yaşlardan başlayarak çocuklarda öz denetim mekanizmasını geliştirmektir. Bu şekilde çocuk, demokratik yaşama bilincini, üretkenliği, sorumluluğu, faydacılığı, hoşgörüyü, bireysel özellik olarak kazanacak ve hayat boyu bu özelliklere uygun davranımlar geliştirecektir. Böylece çocuklarımız; sorumluluklarının bilincinde, kendi kararlarını kendi alabilen bir “birey” olacaktır.

Ceza, bir davranışı öğretmeye ya da olumsuz bir davranışı terke değil, sadece bir süreliğine bastırmaya yarar. Bu ise, bizim istediğimiz bir eğitimi karşılamaz. Ancak “önleyici rehberlik çalışmaları” na yönelik tüm çalışmalar yapıldığı halde; gerekli iyileşmeyi göstermemekte ısrar eden öğrencimiz ile ilgili yaptırımlar uygulanır.

Uygulamalarda amaç caydırıcı olması, toplum düzeninin korunması, öğrencinin yaptığı olumsuz davranışlarının farkına vararak bu davranışlarının olumlu yönde düzeltilmesini sağlamaktır.

Öğrencilerin gelişim dönemleri de dikkate alınarak; olumsuz davranış durumlarına karşı müdahalelere aşağıda ki şekilde basamak basamak gerçekleşir. Ancak bazı durumlarda gerçekleşen davranışın durumuna göre; müdahale basamakları atlanarak, doğrudan yaptırım uygulanabilir. Bu durum “öğrenci davranışlarını değerlendirme kurulu” ve “disiplin kurulu”nun yetki ve sorumluluğundadır.

MÜDAHALE BASAMAKLARI

1.Sözlü uyarma: Öğretmenin öğrenciyle görüşme sürecini oluşturur. Öğrenciden beklenen olumlu davranışın neler olabileceği anlatılır. Olumsuz davranışlarının devamı hâlinde kendisine uygulanabilecek yaptırımlar konusunda uyarılır.

2.Öğrenci ile sözleşme imzalama: Öğrencinin sözlü uyarılmasına rağmen olumsuz davranışlarını sürdürmesi hâlinde öğrenci ve öğretmen arasında görüşme gerçekleştirilir. Bu görüşme sonucunda öğrenci sergilediği olumsuz davranışlarını değiştirmeyi kabul edeceğine ilişkin Öğrenci Sözleşmesini imzalar.

3.Rehberlik Servisi ile Görüşme: Öğrencinin sözleşme imzalamasına rağmen olumsuz davranışlarını sürdürmesi hâlinde öğrenci-öğretmen–rehberlik servisi olarak gerekli takip işlemi yapılır.

4.Veli ile görüşme: Öğrencinin olumsuz davranışları sürdürmesi hâlinde veli okula davet edilir. Okul yöneticilerinden birinin ve varsa rehber öğretmeninde katılımı ile yapılan görüşmede, öğrencinin olumsuz davranışları ve uygulanabilecek yaptırımları veliye bildirilir. Velinin toplantıya gelmemesi durumunda tutanak tutulur.

5.İlgili Müdür Yardımcısı ile Görüşme: Öğrencinin davranışlarında düzelme olmaması, problemlerin devam etmesi durumunda durum ilgili müdür yardımcısına bildirilir. Davranış değerlendirme kurulu– disiplin kurulu öncesi son değerlendirme ve ikaz çalışmaları yapılır.

6.Öğrencinin Kurula Sevkedilmesi: Bu aşamalardan sonra öğrencinin olumsuz davranışlarını sürdürmesi durumunda; öğretmen; rehberlik servisi ve idarenin de onayı ile yazılı belgelerin bulunduğu dosyayı hazırlayacağı raporla birlikte görüşülmek üzere öğrenci davranışlarını değerlendirme kurulu–disiplin kuruluna sevk eder ve gerekli cezai işlem kurul tarafından takdir edilir.

ÖĞRENCİ OLUMSUZ DAVRANIŞLARINA CEMTAL MÜDAHALE AŞAMALARI

OLUMSUZ DAVRANIŞ İZLENECEK YOL

*             Kaba Ve Saygısız Davranma, Küfürlü Konuşma

*             Kılık-Kıyafet Kurallarına Uymama (Forma, Ayakkabı, Saç, Vb.)

*             Okula/Derse Geç Gelme- Törenlere İzinsiz Olarak Katılmama

*             Derse Hazırlıksız Gelme (Araç - Gereç, MalzemeVb.)

*             Ödevsiz ya da Eksik Ödevle Gelme, Proje/Performans Ödevini Yapmama/Getirmeme

*             Ders Akışını Bozmak, Derste Uygun Olmayan Davranışlar Sergilemek

*             Ortak Alanların Kullanım Kurallarına Uymama (Yemekhane, Koridor, Atölye, Wc, Spor Salonla  rı Vb.)

*             Okulun/Arkadaşlarının Eşyalarına Zarar Verme, Bunları İzinsiz Alma

*             Okula Yasaklanmış Malzeme Getirme

*             Yalan Söyleme, Akademik Dürüstlüğe Uymama

 1. ADIM:

(Tespit ve Önleme Aşaması)

Öğrenci olumsuz davranışı ilk kez yaptığında; Öğretmen öğrenciyle gerekli görüşme çalışmaları yapar. Görüşme sonrası davranış takibi yapılır.

Olumsuz davranışı gözlemleyen branş öğretmeni ise sınıf rehber öğretmenine bilgi verir.

Sınıf rehber öğretmeni PDR birimiyle davranış değerlendirmesi yapılarak müşavirlik hizmeti alır.

Yapılan bütün süreçler kayıt altına alınır.

 1. ADIM:

(Eğitim Aşaması)

Öğrencinin davranışı devam ederse; Sınıf rehber öğretmeni kontrolünde PDR hizmetlerine paylaşılır.

PDR hizmetleri yaptığı görüşme sonucuna göre;

*             İlgili birimden destek alır,

*             Veli ile iletişime geçilir,

*             Olumsuz davranışın sönmesi için öğrenci, sınıf rehber öğretmen ve veliye gerekli destek veri- lir,

*             Sınıf öğretmeni tarafından ilgili idareciye gelinen nokta hakkında bilgi verilir,

*             Yapılan bütün süreçler kayıt altına alınır,

 1. ADIM:

(Kurul Aşaması)

Öğrencinin davranışı devam ederse; Öğretmen konuyu müdür yardımcısına/PDR uzmanına iletir. (Sözlü veya yazılı)

Gelinen noktada;

 1. Seçenek; Müdür Yardımcısı tarafından veli okula davet edilir. İlgili öğretmen/öğretmenler- Müdür Yardımcısı-PDR Uzmanı–veli ve gerekirse öğrenci ile ortak bir görüşme yapılır. Kararlar alınır. Yapılan toplu görüşme sonucunda bütün ayrıntılar kayıt altına alınır.
 2. Seçenek; Ortaokul Davranış Değerlendirme Kuruluna/Lise Disiplin Kuruluna yönlendirilir.

Kavga Etme/Şiddet Uygulama

Zorbalık Yapma/Delici- Kesici Türden Tehlikeli Aletleri Okula Getirme

İftira Atma/Ders Akışını Sürekli Bozma Cep Telefonu ve Zararlı Yayınları Okula Getirme,

Diğer Kişilere Zarar Verici Davranışlarda Bulunma; ise Disiplin Kuruluna direkt sevk edilir. Kurulca alınan karar sonucuna göre;

 1. Alınan cezanın uygulanması ilgili birim tarafından sağlanır.
 2. Okuldan uzaklaştırma dışındaki verilen cezaların uygulamasından sonra;

*             Öğrenci,

*             Sınıf ve branş öğretmeni,

*             Veli ile birlikte davranış değiştirme eğitim çalışması başlatılır. Öğrencinin kişilik yapısı, sınıf içi konumu, aile içi ilişkileri akademik seviyesi göz önünde bulundurularak sosyal sorumluluk projeleri ile profesyonel yardım süreci başlatılır.

*             Bütün bu süreçler sınıf rehber öğretmeni tarafından gözlenir ve PDR hizmetleri ile iletişim halinde süreç yönetilir.

Not: Okul dışındaki bireysel ve toplu şiddet olaylarında adli makamlar devreye girecektir.

SINIF DANIŞMANLIĞI

1.Amaç: Cemtal’de eğitim öğretim hizmetinden yararlanan öğrencilere rehberlik, yönlendirme ve onları kuşatmada çok önemli bir yere sahip olan Sınıf Danışman Öğretmenliğinin çalışma alan ve usulünü belirlemektir.

2.Kapsam: Bu yönerge Cemtal de görev yapan tüm “Sınıf Danışman Öğretmenlerinin çalışma, görev, yetki ve sorumlulukları kapsamaktadır.

3.Uygulama: Cemtal Sınıf Danışman Öğretmenliği Sistemi, öğrenciyi merkeze alan, onu nitelikli bir sürece, belli bir sisteme dahil eden, dinamik bir çalışmadır. Bu çalışma, öğrencinin çok iyi tanınması, ihtiyaçlarının tespiti, hedeflerinin belirlenmesi, ortak hareket planının çizilmesi ve bu planın belirli aralıklarla yenilenmesini amaçlayan bir sistemdir. Gücünü karşılıklı anlayış ve özgüvenden alan çalışmalar, devamlılık ve ortak hareket felsefesiyle de kurumsal kimliğin temsilinde önemli bir alandır.

*Sınıf Danışman Öğretmeni; öğrenci, veli ve okul arasındaki iletişimi sağlar; sınıfın bir öğretim yılı boyunca her türlü sorunuyla yakından ilgilenir.

*Sınıf Danışman Öğretmeni, veli ile iletişim süreçlerinde veli görüşme planım “Veli İletişim Uzmanları” ile beraber yaparlar. Veli ile aynı konuların mükerrer görüşülmemesi için veli iletişim uzmanlarım mutlaka sürecin içerisine katarlar.

*Sınıf Danışman Öğretmeni, haftalık periyotlarla psikolojik danışman ile “ofis saati” görüşmeleri yapar.

*Sınıf Danışman Öğretmeni, kendi sınıfından her konuda birinci derecede sorumludur. (Disiplin, kılık-kıyafet, devam-devamsızlık, başarı durumu kişisel ve ailevî sorunlar vb.)

*Sınıf Danışman Öğretmeni sınıfına ait gözlemleri, karşılaştığı problemleri ve sınıfın belirlediği ihtiyaçları değerlendirip aylık raporlar halinde kaydedip ilgili Müdür Yardımcısına sunar.

*Sınıf Danışman Öğretmeni, danışmanı olduğu sınıfın velilerine öğrencileri hakkında bilgi verir. Öğrenci velileriyle iletişim kurarak durum değerlendirmesi yapar. Velilere gerekli uyarı ve tavsiyelerde bulunur.

*Sınıf Danışman Öğretmeni sınıfına ait gelişim ve performans değerlendirme sonuçlarını dosyasında bulundurur, analiz eder, değerlendirir ve öğrenci, ders öğretmenleri veliye okul yönetimiyle paylaşımlarda bulunur, gerekli tedbirleri alır.

*Sınıf Danışman Öğretmeni öğrenci ile ilgili birimlerin öğrencileri kuşatıcı çalışmalar yapmasına yardımcı olur.

*Sınıf Danışman Öğretmeni öğrencilerin ders çalışma faaliyetlerini Rehberlik Biriminin hazırladığı standart formlarla kontrol ve takip ederek haftalık ve aylık çalışmalarını programlar ve denetler.

*Her sınav sonrası öğrencilerinin tek tek notlarıyla ilgilenir, gerekli durumlarda ders öğretmenleriyle işbirliği yapar. Öğretmenlerin gözlemine başvurur.

*Sınıf Danışman Öğretmeni başarısı düşen öğrencilerin başarılarını artırmak için ders öğretmeni, veli, müdür yardımcısı ve psikolojik danışman ile birlikte gereken çalışmaları yapar.

*Sınıf Danışman Öğretmenliği Sistemi akademik performansın yanında psiko-sosyal davranışlar açısından da öğrencileri geliştirmeye yönelik basamakları içerir. Belirli bir plan dâhilinde öğrencilerle sinema, tiyatro ve gezi etkinlikleri düzenlenmekte; öğrencilerin ifade yeteneğinin gelişmesi için öğrencilerden yapılan etkinlikle ilgili yazılı ve sözlü değerlendirmeler yapar.

*Psikolojik danışman ve bağlı bulunduğu müdür yardımcısı ile ayda bir toplantı yapar.

*Sınıf öğretmeni sınıfının devamsızlık durumlarını inceler, devamsızlık alışkanlığı olan öğrenciler ile görüşerek devamsızlık nedenlerini öğrenmeye çalışır ve onlara bu problemin yaşanmaması için öğrenci velisi ve rehberlik servisi ile işbirliği yaparak yardımcı olur.

*Sınıfı ile ilgili bir sorun yaşandığında sınıf öğretmeni, psikolojik danışman ve müdür yardımcısı ile işbirliği yaparak sorunun çözümüne çalışır.

*Sınıfında tespit ettiği uyum problemi olan öğrencilerin Rehberlik Servisine bildirir ve süreci takip eder.

*Rehber öğretmenle işbirliği yaparak, öğrenciyi tanımak ve gerekli bilgileri toplamak için form, fiş, gözlem kartları, anket, test vb. uygular, kendisinin yapabileceği değerlendirmeleri yapar ve sonuçlarını rehber öğretmenle birlikte paylaşır.

*Sınıf öğretmeni Sınıfın temizliği, düzeni ve okul eşyalarının korunması ile yakından ilgilenir, korunması ve kullanılması konusunda öğrencilere bilgi aktarması yapar.

*Sınıf öğretmenleri veli ile ilişkilerinde kurumun ortak ilke ve görüşleri doğrultusunda hareket eder, iletişimde kurumsal dil kullanmaya özen gösterir.

*Sınıf öğretmenleri sınıfında kitap okuma alışkanlığının kazandırılması yönünde çalışmalar yapar.

*Sınıf öğretmenleri tüm törenlerde sınıfının başında olmak zorundadır.

TOPLANTI -TÖREN VE ETKİNLİKLER

*Cemtal’de öğretmenlerimizin ders, toplantı, tören ve etkinlikler konusunda hassas davranmaları, verimli bir çalışma ortamını sağlamaya yönelik yaklaşımlar sergilemeleri beklenir. Bu kapsamda öğretmenlerimizin;

*Toplantı ve zümre çalışmalarında dikkat etmesi gereken hususlar;

* Toplantılara, derslere yiyecek ve içecekle katılmamaları,

*Zamanlamaya dikkat etmeleri, saatinde yerlerini almış olmaları,

*Toplantılar, hizmet içi eğitim faaliyetleri çalışmalarında istekli olmaları, mazeret belirtmekten kaçınmaları,

*Toplantılarda ve zümrelerde alınan kararları titizlikle uygulamaları, üzerlerine düşen sorumlulukları zamanında yerine getirmeleri,

*Toplantı esnasında, derslerde cep telefonu ile konuşmamaları, whatsapp vb. uygulamalarla mesajlaşmamaları, dışarı çıkmamaları, çalışmalarda profesyonel bir yaklaşım sergilemeleri.

MILLIBAYRAM, TÖREN VE ETKINLIK SAATLERINDE DIKKAT ETMESI GEREKEN HUSUSLAR;

*Öğretmenlerimizin milli bayram, tören ve etkinlik saatlerinde zamanında yerlerini almaları,

*Öğrencilerin tören alanında yerlerini almalarının sağlanması,

*İstiklal Marşı törenlerine, diğer programlara geç gelen öğrencileri uyarmaları,

*Programa, törenlere katılım konusunda geç gelmeyi alışkanlık haline getiren öğrencileri ilgili müdür yardımcısına bildirme,

GEZİLER

Cemtal de Öğretim yılı boyunca, okul programı doğrultusunda eğitim amaçlı bilimsel geziler, tiyatro, müze, sinema gezileri ve tarihi geziler düzenlenir. Öğrencilerin gezilere katılabilmesi için, veli tarafından bir izin kâğıdı doldurularak okul idaresine ulaştırılır.

Geziler Eğitimin bir parçası olarak görülür. Öğrencilerimizin Seviyelerine göre bilgi, görgü ve yeteneklerini geliştirmek, yaparak yaşayarak öğrenmeler